Материали 1-10 от 52

Корупция Дефиниции на корупцията 16 стр.

Корупция. Дефиниции на корупцията

"Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, н
messi
0 0
Доклад с препоръки за подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции в Х ООД 8 стр. очаква одобрение

Доклад с препоръки за подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции в „Х” ООД.

1. След като е определена нуждата от ново назначение, и разработено описание на длъжността, назначете среща за планиране на новото назначение със съответните колеги като включите поне основната фигура на мениджъра по човешки ресурси.
messi
0 0
ИЗИСКВАНИЯ на ВУСИ- Пловдив към съдържанието оформлението представянето и защитата на дипломна работа за ОКС Бакалавър 8 стр.

ИЗИСКВАНИЯ на ВУСИ- Пловдив, към съдържанието, оформлението, представянето и защитата на дипломна работа за ОКС "Бакалавър"

До разработката на дипломна работа се допускат студентите, които имат среден успех от цялото следване минимум много добър (4,50).
messi
0 0
ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА КАРИЕРАТА 34 стр.

ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА КАРИЕРАТА

Проблемите на кариерата привличат все повече вниманието на изследователите. Очевидна е необходимостта от по-пълното изучаване и научно осмисляне на този толкова важен за управлението на човешките ресурси проблем, който има важно значение за ефективното фу
messi
0 0