Материали 1-10 от 10

Финландия - държавно устройство 16 стр. очаква одобрение

Финландия - държавно устройство

От голямо значение са : работата в екип Във финландските училища се набляга не само на ненасърчаването на определени ученици, но и се подпомага работата в екип. Посилните ученици помагат на послабите като по този начин се подсилва чувството им за отг
messi
0 0 0
ОСНОВИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 48 стр. очаква одобрение

ОСНОВИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Научните факти са основа, изходен материал на научното изследване. Това са знания (отражения) за обективната действителност – явления, свойства, събития и пр., взети като нещо отделно, единично, обособено от системата, в която се проявяват.
messi
0 0 0
Корупция Дефиниции на корупцията 16 стр.

Корупция. Дефиниции на корупцията

"Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, н
messi
0 0 0
Доклад с препоръки за подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции в Х ООД 8 стр. очаква одобрение

Доклад с препоръки за подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции в „Х” ООД.

1. След като е определена нуждата от ново назначение, и разработено описание на длъжността, назначете среща за планиране на новото назначение със съответните колеги като включите поне основната фигура на мениджъра по човешки ресурси.
messi
0 0 0