Материали 1-7 от 7

Сравнителен анализ на Закона за туризма приет през 2013 год с предходния Закон за туризъм 2002г Закон за финансово поощряване на туризма 11 стр.

Сравнителен анализ на Закона за туризма, приет през 2013 год. с предходния Закон за туризъм (2002г.) – Закон за финансово поощряване на туризма

Законът за туризма има за цел да организира и управлява туризма, да осигури правови условия за неговото развитие, като отрасъл с голямо значение за икономиката на страната....
messi
0 0 0
Характеристика на лицензионният договор като двустранна сделка 16 стр.

Характеристика на лицензионният договор като двустранна сделка

Лицензирането е форма на използване на обектите на интелектуална собственост оправдана от техните основни характеристики като резултати на интелектуален труд, чиято стойност може единствено да расте във времето и да бъде кратно употребявана...
nerven
0 0 0
Раждането и смъртта като юридически факти Правни последици 8 стр.

Раждането и смъртта като юридически факти. Правни последици

Юридическите факти представляват самостоятелна правна категория, която влиза в употреба през 19 век. Юридическите факти обозначават правно явление, което на практика съществува от векове...
nerven
0 0 0
Масов туризъм 86 стр.

Масов туризъм

Лекции по масов туризъм при проф. д-р Георги Сомов: туризъм – тя има френски произход и означава най-общо почивка и развлечение, с туристическа цел. Туризъм - по същността си е икономическа дейност, която е насочена към създаване, предлагане...
admin
10 0 0