Материали 91-100 от 10

Управление на операциите като фактор за развитие на фирмата 14 стр. очаква одобрение

Управление на операциите, като фактор за развитие на фирмата

Управлението на операции се фокусира върху деликатната област на управлението на вътрешните бизнес процеси относно производството и дистрибуцията на продуктите и услугите.
messi
0 0 0
Методика за разработване на здравен проект 44 стр. очаква одобрение

Методика за разработване на здравен проект.

Проектът отразява намеренията на една личност,група от хора или организация да променят действителността в желана посока с цел получаване на определени резултати.
messi
0 0 0
Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 23 стр. очаква одобрение

Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве.

Исторически и философски аспекти на проекта. Схващанията за проектирането като продукт на човешкото познание срещаме във философски произведения от първата половина на XX век, които се основават на идеите на автори, работили през XIX век.
messi
0 0 0