Материали 91-100 от 59881

Същност класификация и видове производствени процеси и услуги 3 стр.

Същност, класификация и видове производствени процеси и услуги.

Производствен процес – взаимодействие между предметите на труда, съоръженията на труда и живия труд, определена информационна среда, в резултат на което ресурсите се превръщат в готова продукция.
messi
0 0
Развитие на луксозния туризъм 6 стр.

Развитие на луксозния туризъм

През 40-те години пътуването, туризмът са нещо специфично, днес – все повече се демократизират. За следващите 30 години според Световната организация за туризъм се очаква развитие: 60% китайски, луксозен и екологичен.
messi
0 0