Материали 91-100 от 61350

Юридически лица 19 стр.

Юридически лица

Понятието за юридическо лице се появява стотици години след фактическото възникване на самото явление “юридическо лице”. В Древен Рим юридическите лица са широко разпространени както в публичната, така и в частната сфера, макар да ги наричат с различни н
messi
0 0
СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 79 стр.

СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Безспорно е, че независимо от многото различни названия, съвременната епоха е преди всичко епоха на глобализацията на човечеството.
messi
0 0
Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията 67 стр.

Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията

Безспорно е, че независимо от многото различни названия, съвременната епоха е преди всичко епоха на глобализацията на човечеството.
messi
0 0
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз 13 стр.

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз

Процесът на подготовка за членство в ЕС включва трансфери за страните-кандидатки в областта на селското стопанство, екологията, институционалната реформа и инфраструктурата.
messi
0 0
Социални и икономически характеристики на Азиятско-тихоокеански регион 20 стр.

Социални и икономически характеристики на Азиятско-тихоокеански регион.

Развитието на Изтока е едно непрекъснато движение, при което новостите не разрушават старите устои на цивилизацията, а органично се вписват и разтварят в традицията.
messi
0 0