Материали 1-10 от 358

Въведение в JavaScript библиотеката jQuery 12 стр.

Въведение в JavaScript библиотеката jQuery

Днес javascript е един от най-често срещаните езици, благодарение на node.js-платформа, която дава възможност на javascript да се използва като език от страна на сървъра и phonegap-работна рамка (framework) за създаване на хибридни мобилни приложения...
the_magicer
0 0
Софтуерни средства за ефективно уеб програмиране 10 стр.

Софтуерни средства за ефективно уеб програмиране

Софтуерни средства за ефективно уеб програмиране-понятия, класификация на софтуерните рамки, кога се използват, характеристики, Bootstrap-какво представлява и какво включва, предимствата на Bootstrap, използване, Grid система, Grid класове
silviQ
0 0