Материали 1-10 от 22

Компютърни мрежи 7 стр.

Компютърни мрежи

Мрежата, най-просто казано, е всичко позволяващо на два или повече компютъра да комуникират помежду си и/или с други устройства. В ерата на разпределените компютърни ресурси, мрежите станаха вездесъщия за всяка работна среда....
messi
0 0
Микропроцесори - работа и действие 27 стр.

Микропроцесори - работа и действие

Микропроцесорите са централните процесори (CPU) на съвременните компютри, реализирани като свръхголеми интегрални схеми. Микропроцесорът най-общо се състои от ядро, кеш памет и входни, изходни и контролни устройства...
aronn
0 0
Компютърни системи за управление 13 стр.

Компютърни системи за управление

Да се проектира структурата, принципната схема и програмното осигуряване на микропроцесорна система за измерване и обработка на сигнали, базирана на едночипови микроконтролери емк, фамилия MSC-51 (8051), реализиращи следните функции...
ivan40
0 0
Инсталиране на Windows 2000 11 стр.

Инсталиране на Windows 2000

Когато инсталирате Windows 2000, програмата Windows 2000 Setup иска от вас да предоставите информация за това, как желаете да инсталирате и да конфигурирате операционната система. Добрата подготовка ви помага да избегнете проблеми по време на инсталацията
aronn
4 0
Роли и услуги на сървъра 19 стр.

Роли и услуги на сървъра

Какво са ролите, ролевите услуги и възможностите на сървъра. Какви роли и възможности са налични. Роля на сървъра (Server Role) или просто роля е конкретна функция, която сървърът може да изпълнява в мрежата...
gecata_maina
4 0
Да се проектира структурата и програмното осигуряване на компютърна система базирана на ЕМК 8051 контролираща работата на помпен агрегат с три помпи фиг1 Да се разработи програма за програмиране на ЕМК реализираща алгоритъма за контрол 18 стр.