Материали 1-10 от 10

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК за разработване и защита на дипломна работа на студенти от специалност Компютърно управление и автоматизация 29 стр.

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК за разработване и защита на дипломна работа на студенти от специалност “Компютърно управление и автоматизация”

Ако за следващата учебна година влязат в сила промени в учебния план, дипломирането на тези студенти може да се извърши съгласно учебния план, по който са били обучавани.
messi
0 0 0
Софтуер за ползване на WWW браузъри основни функции и видове Браузър Web browser 22 стр. очаква одобрение

Софтуер за ползване на WWW – браузъри: основни функции и видове. Браузър, (Web browser)

Произход на термина - когато браузърът намери съществуваща информация в Интернет, обикновено от него се очаква да “се разходи” из нея – оттам и името му (browse – разхождам се, шляя се).
messi
0 0 0
Компютърни мрежи 7 стр.

Компютърни мрежи

Мрежата, най-просто казано, е всичко позволяващо на два или повече компютъра да комуникират помежду си и/или с други устройства. В ерата на разпределените компютърни ресурси, мрежите станаха вездесъщия за всяка работна среда....
messi
0 0 0
Микропроцесори - работа и действие 27 стр.

Микропроцесори - работа и действие

Микропроцесорите са централните процесори (CPU) на съвременните компютри, реализирани като свръхголеми интегрални схеми. Микропроцесорът най-общо се състои от ядро, кеш памет и входни, изходни и контролни устройства...
aronn
0 0 0
Компютърни системи за управление 13 стр.

Компютърни системи за управление

Да се проектира структурата, принципната схема и програмното осигуряване на микропроцесорна система за измерване и обработка на сигнали, базирана на едночипови микроконтролери емк, фамилия MSC-51 (8051), реализиращи следните функции...
ivan40
0 0 0
Инсталиране на Windows 2000 11 стр.

Инсталиране на Windows 2000

Когато инсталирате Windows 2000, програмата Windows 2000 Setup иска от вас да предоставите информация за това, как желаете да инсталирате и да конфигурирате операционната система. Добрата подготовка ви помага да избегнете проблеми по време на инсталацията
aronn
4 0 0