Материали 1-7 от 7

Клетките 39 стр.

Клетките

Да се върнем отнобо към клетката. Да се опитаме да разберем как тя осъщестбяба основните си жизнени функции. При голямото разнообразие на организмите и клетките/ от кои-то са изградени - от бактерийната до нервната клетка или тази на зеления лист...
aronn
0 0 0
Дрожди - морфология систематика физиология 12 стр.

Дрожди - морфология, систематика, физиология

Наблюдава се голямо разнообразие във формата и големината на клетките в зависимост от видовата пренадлежност и условията на култивиране. За род Sacchаromyces се характерни кръгли овални или елепсовидни клетки....
admin
21 1 0