Материали 1-10 от 10

Кампания на компанията Софарма срещу тютюнопушенето и вредните ефекти от него 7 стр.

Кампания на компанията „Софарма” срещу тютюнопушенето и вредните ефекти от него

В настоящата самостоятелна работа, ще направим план за провеждане и реализиране на ПР кампания на компанията „Софарма” срещу тютюнопушенето и вредите, които то причинява върху здравето на хората.
messi
0 0 0
Хоризонтален и вертикален финансов анализ 21 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Фирма „Гео-Кар”ЕООД е създадена през 1995г в гр.София. Съгласно действащия Търговски закон на Република България тя е еднолично дружество с ограничена отговорност. Фирмата се представлява и управлява от Георги Маринов Шишков – квалифициран инженер.
messi
0 0 0
Корупцията 18 стр.

Корупцията

Корупцията не е нов проблем за съвременните общества. Независимо от политическата им система тя винаги е присъствала в една или друга степен в деловите и политическите отношения, влияела е върху значими социални процеси и събития.
messi
0 0 0
Хоризонтален и вертикален финансов анализ 26 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Провеждането на финансов анализ в предприятието се основава най-вече по отчетната икономическа информация, а тя се обединява в няколко направления – счетоводна, оперативна и статистическа.
messi
0 0 0
Еволюция на показателите за ефективност в стопанската организация 89 стр.

Еволюция на показателите за ефективност в стопанската организация

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен
messi
0 0 0
ИКОНОМИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКА 92 стр.

ИКОНОМИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКА

В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма.
messi
0 0 0
Анализ върху книгата на Робърт Кийосаки Богат татко беден татко 9 стр.

Анализ върху книгата на Робърт Кийосаки „Богат татко, беден татко”

Книгата „Богат татко, беден татко” е написана през 1998 година, но можем да кажем, че тя разглежда актуални и интересни теми, свързани с богатството и получаването на финансова независимост.
messi
0 0 0
Анализ на социалното и икономическото състояние на Североизточните региони в Република България и Кралство Нидерландия 12 стр.

Анализ на социалното и икономическото състояние на Североизточните региони – в Република България и Кралство Нидерландия

Курсовата задача има за цел да представи два региона – в България и в Европейския съюз и да ги сравни по икономически и социални показатели за устойчиво развитие.
messi
0 0 0