Материали 1-10 от 96

Икономически анализ на транспортното предприятие 26 стр.

Икономически анализ на транспортното предприятие

Изчислете и анализирайте общото очаквано количество превозени товари за всеки от видовете транспорт, тон километровата работа и средното превозно разстояние (за петгодишен период)...
silviQ
0 2
Стопански анализ 2 стр.

Стопански анализ

Анализът представлява сравняване на стойностите на една и съща величина в различно време и правене на изводи за настъпилите промени. Стойността на величината спрямо която се прави сравнението се нарича базисна и се определя с индекс 0...
messi
0 0
Проблеми на Китай вследствие на динамичното развитие 16 стр.

Проблеми на Китай вследствие на динамичното развитие

"Страната, която учудва света" – така Никола Попов нарича Китай в едноименната си книга. И действително, той не преувеличава. През последните години китайската икономика е тази, която стремглаво расте и не спира да изумява всички..
gecata_maina
0 0
Определяне на финансовите възможности на населението да инвестира в жилищна недвижима собственост 6 стр.

Определяне на финансовите възможности на населението да инвестира в жилищна недвижима собственост

Младо семейство с едно дете живее при родителите на един от съпрузите в ЖК "Левски" на град Варна. Апартаментът е тристаен с площ от 90 кв.м. и е изпълнен по строителна технология едро панелно жилищно строителство...
lubega
0 0
Анализ на качеството на произведената продукция във фирма 42 стр.

Анализ на качеството на произведената продукция във фирма

В 21 век глобализацията обхваща както социално-културния, така и икономическия живот. Светът такъв, какъвто го познаваме след Втората световна война, постави нови изисквания към бизнеса и механизмите за управление на създаването и реализацията на...
lubega
0 2
Сравнение на стратегиите на програмите за лоялност клиентскитеклубните карти на две компании 11 стр.

Сравнение на стратегиите на програмите за лоялност (клиентските/клубните карти) на две компании

Програмата за лоялност или още наричана програма за лоялни клиенти, е маркетингов инструмент, с който чрез материално средство, дали ще бъде карти, купони или чипове в устройствата на телефоните, е техническо решение и то засяга лоялността...
messi
0 1
Еволюция на икономическия анализ от древността до наши дни 11 стр.

Еволюция на икономическия анализ от древността до наши дни

Европейската цивилизация такава каквато я познаваме днес има за своя основа древногръцка култура. Следващите етапи от нейното развитие са римската култура и догматичнто християнството през средновековието...
ndoe
0 0
Стопански анализ 19 стр.

Стопански анализ

15 теми по стопански анализ. Стопанската дейност на организацията се явява като обект на изучаване на много науки, включително и от такива, като счетоводната отчестност и одит, статистиката, макро и микроикономиката, финанси и др...
cblock
0 0