Материали 1-10 от 154

Култура на виртуалната общност Организационна култура на Kickstarter 29 стр.

„Култура на виртуалната общност. Организационна култура на Kickstarter“

Хората са социални животни и непрекъснато търсят общуване един с друг. По този начин се създава общността - тя не може да съществува без да има комуникация между членовете в нея.
messi
0 0
ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ 180 стр. очаква одобрение

ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ

За един продължителен период от около 60 години, организа-ционното поведение постепенно се утвърди като потребно зна-ние за човешкото поведение и самореализацията на личността.
messi
0 0
Мотивация на човеките ресурси в организацията 16 стр.

Мотивация на човеките ресурси в организацията

Основна цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят ефективни. Това практически не е възможно без да се приложат целенасочени действия за тяхното мотивиране...
dannyboy
0 1
Теория за лидерството видове екипи етапи в развитието на екипа и роли в екипа 14 стр.

Теория за лидерството; видове екипи; етапи в развитието на екипа и роли в екипа

Хората са най-важния и най-скъпоструващия ресурс във всяка организация. Техните умения пряко влияят на конкурентните способности на фирмите и са съществена предпоставка за печалбата ѝ...
daniche90
0 0
Организационната култура като инструмент за редуциране на съпротивата при организационни промени 14 стр.

Организационната култура, като инструмент за редуциране на съпротивата при организационни промени

Съпротивата към организационната промяна представлява стихиен, инстинктивен и трудно управляем процес, с който мениджърите трудно могат да се справят, като за тази цел често се възползват от помощта на външни консултанти...
gecata_maina
0 0
Управление на процесите на промяна в целево-адаптивните организации 30 стр.

Управление на процесите на промяна в целево-адаптивните организации

Движещата сила на тези промени са комуникационните и информационни технологии. Новите възможности за генериране и предоставяне на информация променят начина на живот, на работа и мислене...
the_magicer
0 0