Материали 1-10 от 162

Има ли полово разделение в организациите по какво това може да се разпознае и защо го има 6 стр.

,,Има ли полово разделение в организациите, по какво това може да се разпознае и защо го има?”

Разделението по полов признак в съвременния бизнес започва да става все по-популярен и обсъждан въпрос. Въпреки, че бизнеса не дава точни и ясни отговори по този казус и се стреми да твърди, че подобно разделение няма, в действителност данните от статисти
messi
0 0
ЕКИПИТЕ И ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА 66 стр.

ЕКИПИТЕ И ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА

Публичният сектор в стопанството се разграничава от частния по силата на собствеността върху капиталовите активи и специфичния характер на предлаганите услуги. В тесен смисъл на думата публичния сектор се отъждествява с предлагането на чисти или смесени п
messi
0 0
Култура на виртуалната общност Организационна култура на Kickstarter 29 стр.

„Култура на виртуалната общност. Организационна култура на Kickstarter“

Хората са социални животни и непрекъснато търсят общуване един с друг. По този начин се създава общността - тя не може да съществува без да има комуникация между членовете в нея.
messi
0 0