Материали 1-10 от 10

Говоренето - формиране и усъвършенстване на ораторски умения 16 стр. очаква одобрение

Говоренето - формиране и усъвършенстване на ораторски умения

От древни времена хората общуват, използвайки словото. Способността да се въздейства върху аудиторията, да се предизвикват чувства и да се предават емоции чрез словесната изява обаче е много повече от това да се обменя информация.
messi
0 0 0
Съвременни теории за невербалната комуникация 16 стр.

Съвременни теории за невербалната комуникация

Материалът представя същността на невербалната комуникация,движенията и сигналите на езика на тялото - поза, мимика, жестове, разстояние между участниците в общуването и вокализация....
cblock
0 1 0
Съвременни теории за невербалната комуникация 16 стр.

Съвременни теории за невербалната комуникация

Материалът представя същността на невербалната комуникация,движенията и сигналите на езика на тялото - поза, мимика, жестове, разстояние между участниците в общуването и вокализация....
ndoe
0 0 0