Материали 1-10 от 10

Цифрово управление на входовете на аудиоусилвател 41 стр.

Цифрово управление на входовете на аудиоусилвател

Блоковете за цифров контрол станаха неизменна част от всеки съвременен аудиоусилвател. Тези блокове могат да осъществяват както регулиране и контрол на някои от основните параметри...
ndoe
0 0 0
Цифров термометър с PIC16 30 стр.

Цифров термометър с PIC16

Измерването на температура в електрониката е един от най-важните процеси, тъй като прегряването на електронните устройства води до разрушаване на техните полупроводникови прибори или промяна на работният им...
the_magicer
10 0 0
Разработване на МПС 18 стр.

Разработване на/ МПС /

Да се разработи МПС със следната структура: - 4 kB EPROM реализирана чрез ИС с организация 2 k x 8; - 32 kB SRAM; - АЦП за входни сигнали в диапазона 0.16 - 1.6 v; - динамична индикация с 8 седемсегментни индикатора; - 16 бутонна клавиатура и интер
rusev02
4 0 0