Материали 1-7 от 7

Съоръжения за товаро-разтоварни работи на корабите Ро-Ро 3 стр.

Съоръжения за товаро-разтоварни работи на корабите Ро-Ро

Рампа - конструктивното приспособление на борда, което свалено на кей или брегова установка, позволява да се осъществи връзката между морския съд и брега, за извършване на товаро-разтоварните операции се нарича корабна рампа...
messi
0 0 0
Теоретичен чертеж на корпуса на кораба 2 стр.

Теоретичен чертеж на корпуса на кораба

При изпълнение на изчисленията свързани с мореходността и експлоатацията се използват разчетни линейни размери: дължина, ширина, газене, височина на борда , височина на надбордния борд – съвкупно наричани главни размери на кораба...
emoto_92
94 2 0
Определяне на посоките по море 24 стр.

Определяне на посоките по море

Решаването на основните задачи на коработводенето е свързано с определяне на посоките. При движението на кораба е необходимо да се знае посоката на неговото преместване, а в редица случаи и посоките от навигационните ориентири и другите кораби към...
cblock
3 1 0