Материали 1-10 от 10

Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на околната среда 7 стр.

„Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на околната среда”

Поляризацията е основен процес,който се наблюдава в диелектричните материали,когато те са подложени на въздейстивието на електрично поле.
messi
0 0 0