Материали 91-100 от 214

Материалознание и технология на материалите 7 стр.

Материалознание и технология на материалите

Фазово превръщане, при което стопилката реагира с отделна от нея твърда фаза при постоянна температура. В резултат се образува нова твърда фаза, а реагиращите течна и твърда от преди това изчезват. Протича при 1492 °С...
messi
24 2
Материалознание 14 стр.

Материалознание

Азотирането е процес на повърхностно дифузионно насищане на стомани с азот. Целта е да се получат на повърхността твърди и износоустойчиви нитриди и кабонитридни фази с висока твърдост до 1300HB, която се запазва до температури 500-600°C...
dannyboy
3 0
Материалознание и технология на металите 9 стр.

Материалознание и технология на металите

Пластичността може да се определи чрез измервания върху индикаторната диаграма или върху разрушеното пробно тяло. По-често се работи по втория начин. Измерват се дължината на пробата(l) след разрушаване и диаметърът(d )в мястото на разрушаване...
ivan40
8 2
Лазарна обработка на материалите 26 стр.

Лазарна обработка на материалите

Механизъм на принудено излъчване. На база на предложението, че излъчването на абсолютно черно тяло става на отделни кванти, Макс Планк извежда формула, която дава зависимостта на спектралната плътност на енергията на излъчване...
silviQ
0 0
Чугун алуминий мед 3 стр.

Чугун, алуминий, мед

Чугуните са: бял чугун - в структурата му C се намира във вид на химично съединение с желязото - циментит. Всички бели чугуни съдържат големи количества цементит, който им придава голяма твърдост и крехкост. Сиви чугуни -маркират ...
loli
3 0