Материали 61-70 от 215

Влияние на постоянните примеси на структурата и свойствата на желязо-въглеродните сплави 4 стр.

Влияние на постоянните примеси на структурата и свойствата на желязо-въглеродните сплави.

Постоянни примеси са тези хим.елементи, които попадат в стоманите при тяхния металургичен добив. Източниците на тяхното доставяне са: рудата, атмосферата, горивото, влагата, различни добавки и др
aronn
22 0
ТРИКОМПОНЕНТНИ ДИАГРАМИ И ДИАГРАМИ С ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ В ТВЪРДО СЪСТОЯНИЕ ВРЪЗКА НА ДИАГРАМИТЕ НА СЪСТОЯНИЕ СЪС СВОЙСТВАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ 7 стр.

ТРИКОМПОНЕНТНИ ДИАГРАМИ И ДИАГРАМИ С ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ В ТВЪРДО СЪСТОЯНИЕ. ВРЪЗКА НА ДИАГРАМИТЕ НА СЪСТОЯНИЕ СЪС СВОЙСТВАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ

ТРИКОМПОНЕНТНИ ДИАГРАМИ И ДИАГРАМИ С ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ В ТВЪРДО СЪСТОЯНИЕ. ВРЪЗКА НА ДИАГРАМИТЕ НА СЪСТОЯНИЕ СЪС СВОЙСТВАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ
aronn
11 0
РАВНОВЕСНИ ДВУКОМПОНЕНТНИ ДИАГРАМИ-ДИАГРАМИ ПРИ ПЪЛНА РАЗТВОРИМОСТ И ПЪЛНА НЕРАЗТВОРИМОСТ 5 стр.

РАВНОВЕСНИ ДВУКОМПОНЕНТНИ ДИАГРАМИ-ДИАГРАМИ ПРИ ПЪЛНА РАЗТВОРИМОСТ И ПЪЛНА НЕРАЗТВОРИМОСТ

ДИАГРАМАТА НА СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА УСТАНОВЯВА ВИДОВЕТЕ ФАЗИ, КОИТО СЕ ФОРМИРАТ ПРИ ПРОМЯНАТА НА Т и НА КОЛИЧЕСТВОТО НА КОМПОНЕНТИТЕ (А и В)
aronn
15 1