Материали 41-50 от 214

ИЗДЕЛИЯ ОТ СПЕЧЕНИ МАТЕРИАЛИСТРУКТУРА СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЕЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 4 стр.

ИЗДЕЛИЯ ОТ СПЕЧЕНИ МАТЕРИАЛИ.СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЕЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

3.Антифрикционни материали Това са спечени материали с определена порестост. Те биват на Fe,Al, Cu и друга основа. В праха се добавя определено количество графитен прах (до 3%).
aronn
5 0