Материали 1-10 от 9

Заваряване спояване с твърд и мек припой запояване чрез химическо свързване 161 стр.

Заваряване, спояване с твърд и мек припой, запояване чрез химическо свързване

Заваряването е процес на неразглобяемо съединяване на металните изделия, чрез местното им нагряване до разтопено или тестообразно (пластично) състояние, без и с прилагане на механично усилие...
yovko32
9 3