Материали 81-90 от 215

Входящо зъбно колело 11 стр.

Входящо зъбно колело

Характеристики на термообработваното изделие. Зъбното колело има натоварване от цикличен характер в областта на зацепване. Зъбният профил изпитва написк, огъване и смачкване при знакопроменливо натоварване...
ivan40
4 0
Пищов за изпит по материалознание 4 стр.

Пищов за изпит по материалознание

Въпрос1.Предмет на Материалознанието . Материалознаниетое е инжинерна наука, която разкрива връзките между химичния състав , строежа и свойствата на машиностроителните материали на метала и неговата технологична обработка. Материала се базира на основно
bmwmanqk
46 7
Стомани 11 стр.

Стомани

Основните компоненти на стоманата са желязото и въглерода. Дори в тесния интервал на концентрации на въглерода (0,2-2,1%), неговите смеси със стоманата могат да образуват няколко различни структури със силно различаващи се свойства...
ndoe
12 0