Материали 1-10 от 214

Желязо-въглеродна диаграма 4 стр.

Желязо-въглеродна диаграма

Цел: 1.Запознаване с фазовите и структурните промени с желязо въглеродните сплави пр нагряване и респективно при охлаждане. 2.Запознаване с влиянието на въглеродното съдържание върху свойствата на желязо-въглеродните сплави.
dannyboy
132 7
Пищов за изпит по материалознание 4 стр.

Пищов за изпит по материалознание

Въпрос1.Предмет на Материалознанието . Материалознаниетое е инжинерна наука, която разкрива връзките между химичния състав , строежа и свойствата на машиностроителните материали на метала и неговата технологична обработка. Материала се базира на основно
bmwmanqk
46 7