Материали 1-4 от 4

Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността 21 стр.

Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността

С приетия закон за здравето се направиха промени в производството за обжалване на актовете, постановявани от органите на експертизата на работоспособността...
gecata_maina
0 0 0
Съдебна медицина 7 стр.

Съдебна медицина

Определение, съдържание, задачи и методи на съдебната медицина това е медицинска наука, която се занимава с медикобиологични въпроси, свързани с работата на органите на съдебното и досъдебното производство...
lubega
58 3 0
Съдебна медицина 25 стр.

Съдебна медицина

Съдебната медицина е медицинска наука, която изучава и разработва медико–биологични въпроси възникнали в работата на органите на правораздаването (следствие, прокуратура, съд) при досъдебното и съдебно разследване на наказателни и граждански дела...
ndoe
20 1 0