Материали 1-4 от 4

Катализа - същност и обща характеристика 15 стр.

Катализа - същност и обща характеристика

Презентацията включва добре систематизирана и формулирана информация за явлението катализа. Също така информация за видовете катализа и катализатори. Същност на катализата и каталитичното действие....
ndoe
20 4 0
Катализа- основни понятия видове 30 стр.

Катализа- основни понятия, видове

Химичните реакции се ускоряват при повишаване на температурата. използването на тази закономерост в практиката е свързано с разход на енергия. Освен това при някои процеси това води до намаляване на добивите. Един от начините...
silviQ
77 0 0