Материали 1-10 от 33

Потребителското кредитиране в условията на валутен борд в България 1997 2001 г 7 стр.

Потребителското кредитиране в условията на валутен борд в България (1997 – 2001 г.)

Промени в кредитната политика на банките във връзка с измененията в правно-нормативната уредба на банково кредитната дейност след въвеждането на валутния борд през 1997 г....
the_magicer
0 0
Характеристика на кредита като обект на счетоводството и анализа в банките 19 стр.

Характеристика на кредита като обект на счетоводството и анализа в банките

Кредитирането е основна икономическа функция на банката. От банките се очаква да поддържат адекватно предлагане на средства за финансиране на потребителските и инвестиционните нужди на бизнеса, домакинствата и публичния сектор...
silviQ
0 0
Какво е това проблемни кредити и кои са причините за тяхното възникване 7 стр.

Какво е това проблемни кредити и кои са причините за тяхното възникване?

Банката като чисто финансова институция привлича парични средства, които дава на разположение под различни форми като кредити, като инвестира за своя сметка или на собствен риск. Това е основополагащо в банковото дело...
cblock
0 1
Кредитна система и държавно регулиране на икономиката 10 стр.

Кредитна система и държавно регулиране на икономиката

Държавното регулиране на икономиката с парично- кредитни средства се изразява в начина им на въздействие върху количеството пари в обръщение. Чрез подобни средства, държавата има за цел да оказва влияние върху цялостното икономическо развитие...
gecata_maina
0 0
Алгоритъм на кредитния процес 9 стр.

Алгоритъм на кредитния процес

Пасивните операции осигуряват финансовите ресурси или капитала на банките. Чрез активните си операции те ги насочват, пласират и използват (инвестират) за да си осигурят най-благоприятни условия за извършване на своята дейност...
daniche90
0 0
Сравнителен анализ на потребителското кредитиране по примера на две банки 106 стр.

Сравнителен анализ на потребителското кредитиране по примера на две банки

Задачите са свързани преди всичко с помощта на практически и теоретичния анализ на кредитната политика на търговските банки и в частност на...
the_magicer
0 0