Материали 1-10 от 10

Екосистеми на българските реки 9 стр.

Екосистеми на българските реки

Равновесието на организмовия свят в течащите води, кръговрата на веществата и отделената слънчева енергия се основават на първо място на асимилационните процеси в растенията-фотосинтезата...
cblock
0 0 0
Водохранилища 12 стр.

Водохранилища

Водохранилищата са изкуствени водоеми, предназначени за задържане, натрупване и съхраняване на водата. Образуват се посредством преграждането със стени на речното корито или езерната чаша и служат за регулиране на речния отток...
silviQ
0 0 0
Хидроложка характеристика на река Велека станция с Звездец 18 стр.

Хидроложка характеристика на река Велека, станция с. Звездец

Обща характеристика на р. Велека. Река Велека води началото си от турска територия посредством няколко карстови извора в планината Странджа...
ndoe
0 0 0
Химичи и биологични методи за определяне качеството на водата 10 стр.

Химичи и биологични методи за определяне качеството на водата

За омекотяване на питейната вода може да се приложи химична обработка. Подходяща е за третиране на всякаква вода, независимо от източника й и естеството на примесите...
cblock
6 0 0