Материали 1-10 от 10

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВИНИТЕ ПРОЦЕСИ В МИННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 65 стр. очаква одобрение

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВИНИТЕ ПРОЦЕСИ В МИННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Съвременното минно предприятие представлява сложен взаимосвързан комп-лекс от различни производствени процеси, функционирането на който е основано на използването на високопроизводителни машини.
messi
0 0 0
Сборник от примерни нормативи за механизираните работи в земеделието 238 стр. очаква одобрение

Сборник от примерни нормативи за механизираните работи в земеделието

Сборникътъ от примерни нормативи за механизираните работи в земеделието е предназначен като учебно помагало при разработването на курсовия проетк по ЕМТП.........
messi
0 0 0