Материали 1-10 от 426

 ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО 88 стр.

ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО

Счетоводството / счетоводната система / на отделното предприятие е научно изградена и нормативно регламентирана система от конкретни средства, методи, принципи и действия за пълно и непрекъснато отразяване и изслеване на състоянието и изменението на акти
messi
0 0