Материали 1-10 от 12

Нормативно-правна уредба на туризма 11 стр.

Нормативно-правна уредба на туризма

Субектът на правото е правна характеристика на човека, правен израз на възможностите, които човек получава като основен адресат на правни норми. Това признато само на човека качество е обвързано с присъщата за него изключителна способност...
silviQ
10 2