Материали 1-10 от 20

Учебник по математически анализ 62 стр.

Учебник по математически анализ

Математическият анализ е дял от математиката, който изучава функциите. Една и съща функция може да описва явления от различно естество и с това да обединява в себе си закономерности, на които се подчиняват тези явления и процеси....
ndoe
8 0
Въведение в Матлаба 26 стр.

Въведение в Матлаба

matlab представлява високопроизводителен софтуерен продукт с приложение в инженерната и научната област, който комбинира в себе си пособия за математични изчисления, моделиране и визуализация на получените резултати.
gecata_maina
2 0
Учебник по математически анализ 62 стр.

Учебник по математически анализ

Математическият анализ е дял от математиката, който изучава функциите. Една и съща функция може да описва явления от различно естество и с това да обединява в себе си закономерности, на които се подчиняват тези явления и процеси...
wizzair
40 2