Материали 1-10 от 6

Игри със смесени стратегии 6 стр.

Игри със смесени стратегии

Страната А изпраща на територията на страната В двойка бомбардировачи от един и същ тип. Единият от двата самолета е носител на ядрени боеприпаси, а другият е придружител. За страната В възниква въпросът, кой от двата....
ndoe
16 1
Управление на националното развитие - проф дикн Асен Коваче 174 стр.

Управление на националното развитие - проф. д.ик.н. Асен Коваче

Учебникът по „Управление на националното развитие” е предназначен за студентите в Нов български университет – образователно-квалификационна степен „бакалавър”, дистанционна форма на обучение ...
wizzair
3 1