Материали 1-10 от 1

Петрография 85 стр.

Петрография

Под изветряне се разбират всички изменения, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до нея под влияние на различни фактори от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата)...
Simonsita
31 0