Материали 1-9 от 9

Експертни системи - Лекция 2 12 стр.

Експертни системи - Лекция 2

Обзор на изследванията в областта на изкуствения интелект. Какво е изкуствен интелект? Според определението на Бар и Файгенбаум: "Изкуствен интелект е област на информатиката, която се занимава с разработка на интелектуални компютърни системи...
cblock
0 0 0
Многослойни прави мрежи Алгоритъм за обратно разпространение на грешката 4 стр.

Многослойни прави мрежи. Алгоритъм за обратно разпространение на грешката

Ограниченията на обикновените перцептрони не са валидни за прави мрежи с междинни или “скрити” слоеве. Както ще видим, мрежа само с един скрит слой може да представя всяка булева функция (включително xor), както и да строи произволни нелинейни
aronn
0 0 0
Обучаващ алгоритъм на обикновен перцептрон с прагови неврони Използване на перцептрон за класификация 4 стр.

Обучаващ алгоритъм на обикновен перцептрон с прагови неврони. Използване на перцептрон за класификация

Разглеждаме само линейно отделими задачи, имащи решение. Целта на обучението на мрежата е да се намерят подходящи тегла, като използваме обучаващо правило...
ivan40
0 0 0
Невронни мрежи 7 стр.

Невронни мрежи

Невронните мрежи (НМ) са резултат от взаимодействието на нервни клетки или на моделиращите тяхното поведение компоненти. Изкуствените невронни мрежи се изграждат по аналогия на естествените невронни мрежи, базирани на микропроцесори...
aronn
3 2 0
Изкуствен интелект 3 стр.

Изкуствен интелект

ИИ е научна област която няколко десетилетия наред разпалва изследователските стремежи и надежди на учените. Причините за интереса към нея са човекът да научи повече за себе си, да моделира някои от своите мисловни функции, да направи компютрите...
gecata_maina
3 0 0
Изкуствен интелект и интелигентни компютърни системи 60 стр.

Изкуствен интелект и интелигентни компютърни системи

През 1876 г. на симпозиум по повод интелигентността, учените се обединяват около значенията на адаптацията към средата, като ключ към разбирането на интелигентността...
admin
3 2 0