Материали 1-10 от 16

ЕВХАРИСТИЙНАТА МОЛИТВА ПРОИЗХОД ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ 5 стр.

ЕВХАРИСТИЙНАТА МОЛИТВА – ПРОИЗХОД, ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ

Цел на настоящето изследване е да изложа последователно процеса на историческо формиране на Евхаристийната молитва, нейното място в литургията, отделните части с особен акцент върху епиклезата, връзката между тях, идейното съдържание и смисъла им.
messi
4 0