Материали 1-10 от 10

Магнитни вериги в електрическите апарати Основни свойства на магнитните вериги Класификация 15 стр.

Магнитни вериги в електрическите апарати. Основни свойства на магнитните вериги. Класификация

Още в древен Китай са познавали свойството на разновидност на желязна руда, наричано магнетизъм, проявяващо се при поставяне в магнитното поле на земята на игла, направена от този материал...
cblock
0 0 0
МАГНИТНИ ПРОВОДИМОСТИ ЗА ПОТОЦИТЕ НА РАЗСЕЙВАНЕ ПРОВОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИ ПО ПОТОК И ПО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ 15 стр.

МАГНИТНИ ПРОВОДИМОСТИ ЗА ПОТОЦИТЕ НА РАЗСЕЙВАНЕ. ПРОВОДИМОСТИ, ПРИВЕДЕНИ ПО ПОТОК И ПО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ

Магнитните проводимости се определят както в участъците на магнитопровода, така и в зоната на въздушни междини.....
aronn
10 0 0