Материали 81-90 от 59012

Извадков метод 3 стр.

Извадков метод.

Изчерпателните статистически изучавания се правят сравнително рядко (например, преброяванията на населението). Това се дължи на факта, че те са скъпи, отнемат много време и сили.
messi
0 0
Непрекъснати случайни величини 8 стр.

Непрекъснати случайни величини

Както беше подчертано в по-горе, понянието за случайна величина е едно от основните понятия в статистиката. Случайните величини могат да се разделят на две големи групи: дискретни (прекъснати) и континюални (непрекъснати).
messi
0 0
Вероятност Свойства на вероятностите 7 стр.

Вероятност. Свойства на вероятностите.

На вероятностни представи се крепи и еволюционната теория на развитието на човека, развитието на теорията на наследствеността и генетиката. Широко се прилагат вероятностни и статистически методи и във финансите, теорията на управлението, инвестициите, тех
messi
0 0
Разсейване асиметрия и ексцес 9 стр.

Разсейване, асиметрия и ексцес

Средната величина като обобщаваща характеристика на статистическата съвкупност удовлетворява определена потребност при статистическия анализ- да се даде числен израз на общото, типичното за нея като цяло.
messi
0 0
Мерки за централна тенденция 7 стр.

Мерки за централна тенденция

Графичното представяне на емпиричното разпределение чрез хистограма дава полезна информация. По него можем да определим типичното значение на изучавания признак, симетричността на разпределението и т.н.
messi
0 0