Материали 81-90 от 10

СИСТЕМАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ ПО ТЯХ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 6 стр. очаква одобрение

СИСТЕМАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ ПО ТЯХ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Системата на счетоводните сметки може да се определи като подход за икономическа групировка,текущо отразяване и контрол на състоянието.......
messi
0 0 0
ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ОТЧЕТЕН ОБЕКТ 10 стр. очаква одобрение

ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ОТЧЕТЕН ОБЕКТ

Активите като обект на счетоводството се определят като ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития,от използването на който се очаква бъдеща икономическа изгода.
messi
0 0 0
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ 5 стр. очаква одобрение

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ

Съществуването на човечеството се съпътства от непрекъснато потребление на материални блага,което от своя страна е свързано с тяхното непрекъснато възпроизводство.
messi
0 0 0
Разкриване състояниянието на емоционалната сфера на детето разкриване наличието на агрессия нейната насоченост и интензивност 8 стр. очаква одобрение

Разкриване състояниянието на емоционалната сфера на детето, разкриване наличието на агрессия, нейната насоченост и интензивност.

Агресия – наличие на иглички, особено в голямо количество. Силно стърчащи, дълги, близко разположени една до друга иглички показват висока степен на агресивност.
messi
0 0 0
Тест за ниво на конфликтност 10 стр. очаква одобрение

Тест за ниво на конфликтност

За да получите максимално точни резултати от теста, представете си конкретен контекст на среда или отношения (напр. с колеги, приятели, в семейството), при които сте имали несъгласия или конфликт.
messi
0 0 0