Материали 81-90 от 59858

ПРОДУКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 20 стр.

ПРОДУКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Стратегиите се определят като “планирана последователност от действия”, която включва “избора на мисли и цели” и на “подходящите направления на действия за постигане на тези цели” /Джеймс, 1997, с.202/.
messi
0 0
ИКОНОМИЧЕСКИ КОНФЛИКТ 4 стр.

ИКОНОМИЧЕСКИ КОНФЛИКТ

Икономическите конфликти са характерни за всички сфери (производство, разпределение, образование, търговия, вътредържавни и междудържавни взаимоотношения и т.н.) и равнища (от конфликта на дадено семейство със социалната служба по повод на т.нар. социални
Vania9696
0 0
Курсова работа - Бизнес информационни системи 2 стр.

Курсова работа - Бизнес информационни системи

Бизнес информационни системи. Управлението е въздействие върху системата а в нашия случай в бизнесауправление към човек най тежкото въздействие което има задължителенхарактер и е принудително.
lazarkov98
0 1
Курсова работа - Информационни системи 9 стр.

Курсова работа - Информационни системи

Информационно търсеща система .Това са системи, които се използват за обработка на документална и фактологическа информация. Оттук идва и разделянето на ИТС - документална ИТС и фактологическа ИТС.
lazarkov98
0 0
Курсова работа - Мобилни технологии 8 стр.

Курсова работа - Мобилни технологии

Мобилната технология е технологията, използвана за клетъчнакомуникация. Съвременният свят е немислим без мобилните комуникации, като мобилнителефони, GPS устройства за навигация и други.
lazarkov98
0 0
ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМИДЖА 47 стр.

ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМИДЖА

Съвременните производствено-икономически процеси стават все по-сложни и динамични. Това се определя от научно-техническия прогрес, проблемите на енергийно-суровинните ресурси, продоволствието и екологията.
messi
0 0