Материали 81-90 от 61451

Теория на стойността на стоката и полезността на благата сравнителен анализ 37 стр.

Теория на стойността на стоката и полезността на благата – сравнителен анализ

Въпросът за двете страни на една стока, а именно нейната потребителна и разменна стойност, за пръв път се разглеждат от най-универсалния ум сред древногръцките мислители - Аристотел.
messi
0 0
Нелоялна конкуренция 19 стр.

Нелоялна конкуренция

Динамиката на съвремието налага на всяка фирма, която произвежда и изнася продукти на пазара, да направи оценка на собствените обекти на интелектуална собственост, на портфейла, който притежава, като не го разглежда тесногръдо
messi
0 0
Управление на производството в дружество 18 стр.

Управление на производството в дружество

Преходът към пазарна икономика изисква коренно преобразуване на системата на икономическите взаимоотношения в средното предприятие, каквото е то в разглеждания от нас казус.
messi
0 0
Памет - същност видове принципи 21 стр.

Памет - същност, видове, принципи

Както всеки човек на Земята е различен от другите, и притежава уникални качества, така и паметта е нещо съвсем различно за всеки един от нас. От начина, по който работи паметта ни зависи и начина по който учим, помним и т.н.
messi
0 0