Материали 1-10 от 10

Етноцентризмът като общностно психично явление Основни свойства на етническите стереотипи 9 стр. очаква одобрение

Етноцентризмът като общностно психично явление. Основни свойства на етническите стереотипи

Специфична особеност на авторитарната личност е етноцентризмът, в него могат да се отделят когнитивни, афективни и поведенчески съставки и проявления.
messi
0 0 0
Етноцентризмът като общностно психично явление Основни свойства на етническите стереотипи 10 стр.

Етноцентризмът като общностно психично явление. Основни свойства на етническите стереотипи.

Теорията за етноцентризма е стартова точка за разбирането на психологичния аспект на груповите отношения – кои индивиди и защо развиват конкуренция, конфликти или хармонични отношения. Счита се, че повечето етноцентрични хора са....
dannyboy
0 2 0
Интеграция на ромите 12 стр.

Интеграция на ромите

В последните години на преход в българското общество се утвърждава моделът на демократичен плурализъм, защита правата на човека и основните човешки свободи. Всяка община в България има за цел да продължава успешно да върви по пътя на обществено...
rusev02
0 0 0
Основни черти от народопсихологията на българина 11 стр.

Основни черти от народопсихологията на българина

В настоящата курсова работа ще бъде направен анализ на монографията на Найден Шейтанов "Духът на отрицанието на българина". В нея автора анализира един типично български, социално-психологически феномен, а именно духа на отрицанието на б
nerven
0 0 0
Албанският синдром като движещ фактор на етномалцинственият конфликт в Македония през 2001г 22 стр.

“Албанският синдром” като движещ фактор на етномалцинственият конфликт в Македония през 2001г.

Република Македония винаги е криела в себе си големи етнически страсти, които са в състояние да разбунтуват целият Балкански полуостров. Конфликтът от 2001г. слага край на една изкуствено налагана идея за Македония като страна, в която не съществуват...
cblock
0 0 0
Прoблeми нa eтничeскитe мaлцинствa нa пaзaрa нa трудa 71 стр.

Прoблeми нa eтничeскитe мaлцинствa нa пaзaрa нa трудa

В България понятието рома е формално въведено веднага след края на Втората световна война със създадените от Отечествения фронт през 1946 г. театър "Рома" и вестник "Романо еси"...
ndoe
0 0 0
Етноцентризмът като общностно психично явление Основни свойства на етническите стереотипи 10 стр.

Етноцентризмът като общностно психично явление. Основни свойства на етническите стереотипи.

Теорията за етноцентризма е стартова точка за разбирането на психологичния аспект на груповите отношения – кои индивиди и защо развиват конкуренция, конфликти или хармонични отношения. Счита се, че повечето етноцентрични хора са....
ivan40
0 1 0
Маскарадът - културно наследство 11 стр.

Маскарадът - културно наследство

Маскирането е културна универсалия, явление – познато на множество култури, което се среща в различни сфери на живота. Древни общества са маскирали лица, за да контактуват с божественото, поставяли са маска на водача – цар, шеф, фараон, когато се е отправ
Witn355
4 1 0