Материали 1-10 от 191

 ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГПГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ 97 стр.

„ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГПГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ”

Развитието на съвременните деца протича в изключително динамична и противоречива действителност. Променят се позиции, оценки, преструктурират се ценностни системи.
messi
0 0
Ранно детство Физическокогнитивно и речево развитие през ранното детство Криза на първата година Психосоциално развитие през ранното детство 14 стр. очаква одобрение

"Ранно детство. Физическо,когнитивно и речево развитие през ранното детство. Криза на първата година. Психосоциално развитие през ранното детство."

В настоящата разработка ще бъде представено ранното детство. Физическо,когнитивно и речево развитие през ранното детство. Криза на първата година. Психосоциално развитие през ранното детство.
messi
0 0
Мотивация и интерес към ученето стратегии за повишаване на любопитството и усилията към постигане на целите 15 стр.

Мотивация и интерес към ученето – стратегии за повишаване на любопитството и усилията към постигане на целите

В психологията, с понятието "мотивация" се обясняват постъпки, намерения, желания, стремежи, нагласи, ценности и други. С мотивация се обозначава активирането, насочването и регулирането на поведението и дейността.
messi
0 0
Интелектуално развитие на децата от предучилищна възраст 16 стр. очаква одобрение

„Интелектуално развитие на децата от предучилищна възраст”

Предучилищното образование е част от българската образователна система, нейното начало. Така то се разглежда още от 1891 година, когато неговото място се регламентира законово с новия просветен закон.
messi
0 0
Ролята на училищния психолог 8 стр.

Ролята на училищния психолог

Основният предмет на дейността на педагогическият съветник е проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, подготовката за образователен и професионален избор и адаптирането на ученици
viki_vais
0 1
Конструктивизмът и идеята Активно учене 5 стр. очаква одобрение

Конструктивизмът и идеята „Активно учене”

Самореализацията на детето в образователния процес, като основна задача на новата образователна парадигма, се постига посредством развитието и обогатяването
messi
0 0
КОНСТРУКТИВИЗМЪТ - НОВАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА 16 стр. очаква одобрение

КОНСТРУКТИВИЗМЪТ - НОВАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА?

Конструктивизмът в образованието претендира да представлява едновременно теория на ученето иепистемология. Защото равномерно разпределя интересите си между това, как хората учат, и каква е "природата" на знанието.
messi
0 0
Теоретична постановка на проблема за диагностика на готовността на децата за училище 98 стр.

Теоретична постановка на проблема за диагностика на готовността на децата за училище

Готовността за училище се определя като резултативната страна на процеса от дейности, чрез които детето се подготвя за новата си социална роля, тази на ученика.
messi
0 0
Психологични особености на възприятие и изображение на пространство при деца и юноши 38 стр. очаква одобрение

Психологични особености на възприятие и изображение на пространство при деца и юноши.

Човекът вижда триизмерен свят. Зрението на човека се явява най-развито чувство, което заема централно място във взаимодействие с околната среда.
messi
0 0