Материали 1-10 от 10

Екологичен контрол с лабораторни методи Инфрачервена и раманова спектрометрия 8 стр.

Екологичен контрол с лабораторни методи. Инфрачервена и раманова спектрометрия

Предметът, който има инфрачервената спектрометрия и задачите, които разрешава са пряко свързани с изучаването и анализирането на абсорбционните молекулни спектри на веществата, които се формират при абсорбирането на кванти с дадена енергия...
gecata_maina
0 0 0
Разчет и проектиране на звукова система 81 стр.

Разчет и проектиране на звукова система

В тракта на звуков съпровод на телевизията, радиотелефонни връзки, звукозапис, масово радиообслужване, звукоусилване и други, първото звено е акустиката. Трактът започва с източник на звукови колебания...
nerven
0 0 0
Безжични телефонни апарати синтез на блокова схема 15 стр.

Безжични телефонни апарати – синтез на блокова схема

Под терминални устройства най-общо се разбират всички крайни устройства в комуникационните мрежи. Техния списък е голям и непрекъснато се увеличава. Най-често това е оборудването, което се свързва към абонатните линии на обществената комутируема...
daniche90
8 0 0