Материали 1-10 от 15

Управление на комуникациите в проекта 10 стр.

Управление на комуникациите в проекта

Анализът на заинтересованите страни има за цел да определи ключовите заинтересовани страни и какви са конктретните им интереси. Анализът на заинтересованите страни е ключов момент при стратегическо управление, планиране и управление на риска...
messi
0 0
Електронни разплащания 6 стр.

Електронни разплащания

Електронни разплащания. Електронно плащане е всякакъв вид непарични платежни средства, който включват кредитни карти, дебитни карти и ACH мрежа. Като ACH системата се състои от директен депозит, директен дебит и елестронни проверки...
nerven
0 0
Електронни разплащания 6 стр.

Електронни разплащания

Електронни разплащания. Електронно плащане е всякакъв вид непарични платежни средства, който включват кредитни карти, дебитни карти и ACH мрежа. Като ACH системата се състои от директен депозит, директен дебит и елестронни проверки...
lubega
0 0
Комуникацията между медицинска сестра и пациент 3 стр.

Комуникацията между медицинска сестра и пациент

Добрата комуникация между медицинския персонал, болния и неговите близки, се основава както на утвърдени психологични правила за взаимодействие между хората, така и на специфични за здравната практика поведенчески модели...
lubega
3 0
Специализирани нарушения при ученето 14 стр.

Специализирани нарушения при ученето

Проблемът за особеностите в интелектуалното развитие при деца и ученици с езикова и речева патология е обект на дискусии и разработки в редица научни области – логопедия, психология, невропсихология...
dannyboy
4 1
Проектиране и изграждане на VPN за логистично осигуряване на мобилни и фиксирани комуникации 64 стр.

Проектиране и изграждане на VPN за логистично осигуряване на мобилни и фиксирани комуникации

В днешните конкуретни и бързо развиващи бизнес среди, от голямо значение за ефективността на една компания е добрата комуникация, както между филиалите, така и между комапнията и клиента...
ivan40
8 1