Материали 1-10 от 10

МЪРЧАНДАЙЗИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 122 стр.

МЪРЧАНДАЙЗИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Основното правило на мърчандайзинга е, че продуктът в магазина трябва да се продава сам. Това не означава, че усилията за стимулиране на продажбите губят своята стойност.
messi
0 0 0
Управление на комуникациите в проекта 10 стр.

Управление на комуникациите в проекта

Анализът на заинтересованите страни има за цел да определи ключовите заинтересовани страни и какви са конктретните им интереси. Анализът на заинтересованите страни е ключов момент при стратегическо управление, планиране и управление на риска...
messi
0 0 0
Електронни разплащания 6 стр.

Електронни разплащания

Електронни разплащания. Електронно плащане е всякакъв вид непарични платежни средства, който включват кредитни карти, дебитни карти и ACH мрежа. Като ACH системата се състои от директен депозит, директен дебит и елестронни проверки...
nerven
0 0 0
Електронни разплащания 6 стр.

Електронни разплащания

Електронни разплащания. Електронно плащане е всякакъв вид непарични платежни средства, който включват кредитни карти, дебитни карти и ACH мрежа. Като ACH системата се състои от директен депозит, директен дебит и елестронни проверки...
lubega
0 0 0
Комуникацията между медицинска сестра и пациент 3 стр.

Комуникацията между медицинска сестра и пациент

Добрата комуникация между медицинския персонал, болния и неговите близки, се основава както на утвърдени психологични правила за взаимодействие между хората, така и на специфични за здравната практика поведенчески модели...
lubega
3 0 0