Материали 1-10 от 974

Системата на именуването невъзможното versus пожеланото 14 стр.

Системата на именуването: невъзможното versus пожеланото

Персонажната система на оригиналната поема на Възраждането представя непълната конфигурация на нещастната възрожденска фамилията, защото в сюжетите винаги има и неприсъстващ член от семейството.
messi
0 0
Оригиналната българска поема през Възраждането 20 стр.

Оригиналната българска поема през Възраждането.

Във връзка с цялостното тълкуване на оригиналната поема в уводните бележки ще откроим монографията „Българската поема в края на ХІХ и началото на ХХ век“ на Милена Кирова
messi
0 0
Неофит Бозвели личност и делоСлавянобългарско детеводство съчинения в деалогична форма творби с мемоарно-биографичен характер 17 стр. очаква одобрение
Възрожденска драматургия 4 стр.

Възрожденска драматургия

Българската възрожденска драма като текст и сценично изкуство, (като литература и театър) няма своя предистория. Както и в други жанрове, така и в драмата през 19-ти век започва своето развитие, стъпвайки върху чужди образци – немски, френски...
ndoe
0 0
Есе над думите на Паисий quotО неразумни и юроде Защо се срамуваш да се наречеш българин от quotИстория Славянобългарскаquot 3 стр.

Есе над думите на Паисий: "О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин?” от "История Славянобългарска"

Новата българска литература започва с периода на Възраждането. Време на скъсване със средновековния мироглед, преодоляване на религиозно-феодалната концепция за света...
aronn
0 2