Материали 1-10 от 968

Възрожденска драматургия 4 стр.

Възрожденска драматургия

Българската възрожденска драма като текст и сценично изкуство, (като литература и театър) няма своя предистория. Както и в други жанрове, така и в драмата през 19-ти век започва своето развитие, стъпвайки върху чужди образци – немски, френски...
ndoe
0 0
Есе над думите на Паисий quotО неразумни и юроде Защо се срамуваш да се наречеш българин от quotИстория Славянобългарскаquot 3 стр.

Есе над думите на Паисий: "О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин?” от "История Славянобългарска"

Новата българска литература започва с периода на Възраждането. Време на скъсване със средновековния мироглед, преодоляване на религиозно-феодалната концепция за света...
aronn
0 1
Възрожденска книжнина 9 стр.

Възрожденска книжнина

На въпроса коя е началната времева граница между Средновековието и Възраждането е трудно да се даде еднозначен отговор. Става дума за процес, които протича различно в отделните социални сфери...
lubega
30 3