Материали 1-10 от 108

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Е-БИЗНЕС И Е-ПРАВИТЕЛСТВО 15 стр.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Е-БИЗНЕС И Е-ПРАВИТЕЛСТВО

Днес, в началото на 21-ви век възможностите за електронен обмен и комуникации, както и широкото навлизане на електронни приложения и услуги във всички сектори на обществения живот полагат основите на прехода от индустриална към глобална цифрова икономика.
messi
0 0
Oбщи черти и различия лежду традиционния и електронния аукиион 16 стр.

Oбщи черти и различия лежду традиционния и електронния аукиион

Бързото напредване на Интернет базираните технологии и последващото изобилие на икономическа активност в Интернет ускориха обособяването и развитието на отделна Интернет Икономика, занимаваща се с т.нар. електронна търговия.
messi
0 0
Приложение на технологиите на електронният бизнес във фирма 15 стр.

Приложение на технологиите на електронният бизнес във фирма

Интернет преобразува глобалната икономика, тъй като използването на неговите достижения и възможности като част от съвременните информационни технологии води до организирането и използването под нова форма на традиционни бизнес процеси.
messi
0 0
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ 84 стр.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

През последните десетилетия вековната финансова наука претърпява революционно развитие. Нараства нейната практико-приложна значимост, израз на която е провеждането на финансовото управление както на макроравнище, така и на равнище отделни бизнес единици.
messi
0 0
Проект за създаване на онлайн магазин за дрехи 9 стр.

Проект за създаване на онлайн магазин за дрехи

Създаването на онлайн магазин за потребителите на една марка, е една чудесна възможност, те да могат да разглеждат дрехите и аксесоарите по всяко едно време на денонощието и да могат да пускат своите поръчки, когато им е удобно, на място, на което те жела
messi
0 0
Планиране и проектиране на онлайн бизнес 32 стр. очаква одобрение

''Планиране и проектиране на онлайн бизнес''

Възникването на идеята за електронен бизнес се заражда още през 70-те години на 20-ти век, където Е-бизнес заема популярност за финансовите мрежи, използващи правилни хардуерни и софтуерни решения.
messi
0 0
Финанси в електронната търговия електронни плащания в интернет 12 стр. очаква одобрение

Финанси в електронната търговия, електронни плащания в интернет

С развитието на световната компютърна мрежа и неизбежната й комерсиализация в ежедневието на хората се появиха множество нови понятия.
messi
0 0