Материали 1-10 от 10

Онлайн магазин Amazoncom 10 стр.

Онлайн магазин Amazon.com

В началото на 90-те години глобалните комуникационни мрежи и информационните технологии (IT), и по-специално интернет, доведоха до промяна и преосмисляне на традиционните разбирания за търговски практики и маркетинг
messi
0 0 0
Проект за електронен магазин 7 стр.

Проект за електронен магазин

В настоящата разработка, ще опишем процеса за създаването на един електронен магазин за продажба на мъжки спортни дрехи. Марката „Спорт мен” е от скоро на пазара – 2010 год., но има амбициите да се развие и разшири и повече мъже да узнаят за нея и за ней
messi
0 0 0
Анализ на уебсайт 8 стр.

Анализ на уебсайт

В 21 век технологиите се развиват с много бърз темп и това се отразява върху икономиките на държавите и в частност на бизнеса им. Ако собствениците и ръководителите на фирми и компании искат да бъдат успешни на пазара и стоките им да са достатъчно печелив
messi
0 0 0
Електронна търговия 114 стр.

Електронна търговия

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса.
messi
0 0 0
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Е-БИЗНЕС И Е-ПРАВИТЕЛСТВО 15 стр.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Е-БИЗНЕС И Е-ПРАВИТЕЛСТВО

Днес, в началото на 21-ви век възможностите за електронен обмен и комуникации, както и широкото навлизане на електронни приложения и услуги във всички сектори на обществения живот полагат основите на прехода от индустриална към глобална цифрова икономика.
messi
0 0 0
Oбщи черти и различия лежду традиционния и електронния аукиион 16 стр.

Oбщи черти и различия лежду традиционния и електронния аукиион

Бързото напредване на Интернет базираните технологии и последващото изобилие на икономическа активност в Интернет ускориха обособяването и развитието на отделна Интернет Икономика, занимаваща се с т.нар. електронна търговия.
messi
0 0 0
Приложение на технологиите на електронният бизнес във фирма 15 стр.

Приложение на технологиите на електронният бизнес във фирма

Интернет преобразува глобалната икономика, тъй като използването на неговите достижения и възможности като част от съвременните информационни технологии води до организирането и използването под нова форма на традиционни бизнес процеси.
messi
0 0 0
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ 84 стр.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

През последните десетилетия вековната финансова наука претърпява революционно развитие. Нараства нейната практико-приложна значимост, израз на която е провеждането на финансовото управление както на макроравнище, така и на равнище отделни бизнес единици.
messi
0 0 0
Проект за създаване на онлайн магазин за дрехи 9 стр.

Проект за създаване на онлайн магазин за дрехи

Създаването на онлайн магазин за потребителите на една марка, е една чудесна възможност, те да могат да разглеждат дрехите и аксесоарите по всяко едно време на денонощието и да могат да пускат своите поръчки, когато им е удобно, на място, на което те жела
messi
0 0 0