Материали 1-10 от 97

Предварително проучване за състоянието на е-туризма в интернет среда възможности и предизвикателства за българските туристически фирми 0 стр.

Предварително проучване за състоянието на е-туризма в интернет среда – възможности и предизвикателства за българските туристически фирми

По ваше мнение в каква степен и какво е качеството на българските туристическите продукти и/или услуги предлагани онлайн? Бихте ли споделили в каква степен и в какво се изразява използването на ИКТ във вашата компания (организация) или какво...
daniche90
0 2
Сравнение на пет туристически сайта 28 стр.

Сравнение на пет туристически сайта

Ще разгледаме следните туристически агенции за получаване на т.нар. "Претеглен индикатор" въз основа на събиране на информация от уеб сайтове. След събиране на необходима информация ще направим сравнение по определени показатели...
ndoe
0 0
Новите технологии и бизнескомуникациите Оnline комуникации в съвременния бизнес Общуване в интернет Корпоративен web сайт 11 стр.

Новите технологии и бизнескомуникациите. Оnline комуникации в съвременния бизнес. Общуване в интернет. Корпоративен web сайт

В казуса ще бъде засегната темата за взаимовръзка между бизнеса и употребата на различни интернет методи на комуникации. Ще бъде разгледано създаването на различни интернет приложения и сайтове...
lubega
0 0
Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда възможности и предизвикателства за българските туристически фирми 14 стр.

Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда – възможности и предизвикателства за българските туристически фирми

Зараждането на самата идея за създаването на туристическата агенция, обект на настоящата курсова работа, е провокирана от големия наплив на хора, които има желание да пътуват в различни точки на света...
aronn
0 0
Оценка на качеството на Интернет сайтове на туристически агенции като отражение на цялостната им дейност и репутация на е-пазара 15 стр.

Оценка на качеството на Интернет сайтове на туристически агенции, като отражение на цялостната им дейност и репутация на е-пазара

Обект на изследване на настоящия курсов проект ще бъдат няколко туристически агенции, за които ще се получи т.нар. "Претеглен индикатор" въз основа на събиране на информация от уеб сайтове...
ivan40
0 1
Електронен бизнес 17 стр.

Електронен бизнес

Електронният бизнес е бизнес, който се извършва посредством електронни медии; това включва всеки бизнес, чиито приходи частично или изцяло се дължат на ползването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)....
ivan40
0 0
Телефонно банкиране - възможности и предлагане в България 10 стр.

Телефонно банкиране - възможности и предлагане в България

Една от последните тенденции в банковото дело е преходът от традиционно към електронно банкиране. Развитието на електронното банкиране кардинално променя способите на участие на банките в бизнеса и поражда нови възможности за развитие на банковата...
gecata_maina
0 0