Материали 1-4 от 4

Социална работа с възрастни хора 11 стр.

Социална работа с възрастни хора

Портфолио от Преддипломна практика, проведена в Дом за стари хора "Дълголетие", гр. София, в което са описани методите на социална работа с възрастни хора, както и приложените подходи и цялостното взаимодействие...
aronn
0 2 0
Гериатрия и героонтология 7 стр.

Гериатрия и героонтология

Старостта е закономерно и неизбежно настъпващ заключителен възрастов период. Тя е генетично детерминиран процес, появил се като мутация, търпи еволюционни промени и се оформя като една трайна адаптация.....
admin
70 8 0