Материали 1-10 от 5570

Принос на Нобеловите лауреати в световната икономика 17 стр.

Принос на Нобеловите лауреати в световната икономика

Преди 103 години на 10 декември 1901 г. се връчват първите Нобелови награди. Нобеловата награда е международна награда за изключителни постижения в областта на науката и културата, за изключителен принос в укрепването на мира между народите.
messi
0 0
Платежен баланс на Франция 1995 2004 год 8 стр.

Платежен баланс на Франция /1995 – 2004 год./

Платежният баланс е статистически документ, представен според правилата на счетоводството в две части. Той показва множеството от икономически и финансови операции, представляващи трансфер на собственост между резидентите на една страна, или икономическа
messi
0 0
Принос на Нобеловите лауреати в световната икономика 18 стр.

"Принос на Нобеловите лауреати в световната икономика"

Повече от един век, всяка година светът очаква да разбере кои учени, писатели и политици от цял са новите носители на Нобеловите награди, придружени от 10 млн. шведски крони, или около 1 милион щатски долара.
messi
0 0
В паяжината на смисъла - социализация и възраствови периоди в живота на човека 20 стр.

"В паяжината на смисъла" - социализация и възраствови периоди в живота на човека

Културата и културните ценности на един народ и на едно общество по начина както тя е представена и мисловно осъзната по ред, за да бъде правилно иннтерпретирана спрямо нейното значение, е сума от текстове, които антропологът се опитва да прочете, наднича
messi
0 0
Семейството като възпитателен фактор 11 стр.

Семейството като възпитателен фактор.

Семейството е първото социално обкръжение за детето. То пречупва влиянието на другите социални фактори и в същото време формира представата за бъдещото собствено семейство. Семейството може да приеме или да не приеме възпитателния идеал на обществото в за
MimiMarinova
0 0