Материали 1-10 от 10

Казус по индустриална икономика 6 стр.

Казус по индустриална икономика

Производството на мляко има много важно значение за България. Присъствието на този сектор е изключително важно на българския пазар, защото освен че осигурява много работни места, спомага и за опазването на околната среда.
messi
0 0 0
План за семинарни упражнения Т3 и Т4 по учебната дисциплина Индустриален мениджмънт 7 стр. очаква одобрение

План за семинарни упражнения Т3 и Т4 по учебната дисциплина „Индустриален мениджмънт”

План за семинарни упражнения Т3 - Организация на производството в предприятието Т4 - Производствена система - по учебната дисциплина „Индустриален мениджмънт”
DMA
0 0 0
Пазарна структура - Стратегическо поведение Конкурентни предимства 7 стр.

“Пазарна структура - Стратегическо поведение – Конкурентни предимства”.

Прилагане на подхода “Пазарна структура - Стратегическо поведение – Конкурентни предимства” за изследване и анализ на параметрите на пазарната структура и поведението на фирмите в избран отрасъл, с цел реализиране на предимства.
messi
0 0 0
Анализ и проектиране на ИС за сглобяване на вакуум помпи в Магна Пауъртрейн България ЕООД грПловдив 13 стр.

Анализ и проектиране на ИС за сглобяване на вакуум помпи в „Магна Пауъртрейн – България” ЕООД, гр.Пловдив

Вътрешно променливите компоненти на предприятието са категоризирани и разделят на „твърди“ и „меки“, като всяка една от тях е разгледана индивидуално по-долу в настоящия курсов проект.
messi
0 0 0