Материали 1-10 от 10

Финансов анализ на фирмата 107 стр. очаква одобрение

Финансов анализ на фирмата

Лозарството и винарството са традиционно развити сектори на икономиката на България. Наличието на потенциал от местни сортове и обособени лозаро-винарски области и райони
messi
0 0 0
Анализ на разходите по стопанска диагностика 27 стр.

Анализ на разходите по стопанска диагностика

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура
messi
0 0 0
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 54 стр.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Стопанската дейност се съпътства от необходимостта и наложителността да се отчитат разходите за извършването й, както и резултатите й. Тази необходимост се реализира с различни способи и средства, които са обусловени от обществото.
messi
0 0 0
Подходи и модели за оценка на бизнес риска 30 стр. очаква одобрение

Подходи и модели за оценка на бизнес риска

Методите, които използвам в темата са %V процент на варианция , Среден темп на прираст , Средногодишен темп на ръст , q‾ среднoарт.ст на продажбите, ϭ (Средно аритметично отклонение) и Оперативен ливъридж .
messi
0 0 0
Фирма СилаАД анализира и оценява инвестиционен проект за осъществяване 30 стр.

Фирма “Сила”АД анализира и оценява инвестиционен проект за осъществяване

Предприятието разполага с добре развита мрежа за продажба на продукцията в големите градове. Има опит в организацията, снабдяването, производството и пласмента на произвежданата продукция.
messi
0 0 0
1Кратко представяне на фирмата 24 стр. очаква одобрение

1. Кратко представяне на фирмата

Непрекъснатите инвестиции в развитие и подобряване на производствения и управленски капацитет, както и индивидуалният подход към всеки клиент превръщат всички дружества с състава на "Макс Европа" ЕООД в желан европейски партньор.
messi
0 0 0
ПОЛИТИКА НА ИЗРАЕЛ В ОБЛАСТТА НА ПОДКРЕПАТА ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ 2010-2015г 9 стр.

“ПОЛИТИКА НА ИЗРАЕЛ В ОБЛАСТТА НА ПОДКРЕПАТА ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ (2010-2015г.)”

Значителна е трансформацията на Израел от народ, който се е борил да оцелее с много ограничени двигатели за икономически растеж, в глобален иновационен център, който се нарежда редом до Силиконовата долина.
messi
0 0 0