Материали 1-3 от 3

Mинералогия 12 стр.

Mинералогия

Съкратени теми по минералогия за студенти от втори курс в МГУ. Oснови на кристалографията. Aморфни и кристални вещества. Външни форми на кристалите. Идеални и реални кристали. Закон за постоянстворо на ръбните ъгли. Симетрия на кристалите. Елементи...
messi
0 0 0
Шеелитова група - включва кристалите шеелит волфрам и др 19 стр.

Шеелитова група - включва кристалите шеелит, волфрам и др.

Шеелитът може да бъде получен изкуствено, посредством процес на Чохралски (метод на израстване на кристали, използван за получаването на единични (моно-кристали от полупроводници)...
nerven
5 0 0