Материали 1-10 от 10

Вътреболнични инфекции 3 стр.

Вътреболнични инфекции

Въпреки големия напредък на медицинската наука и в частност на хигиената и епидемиологията, вътреболничните инфекции представляват и сега проблем дори в редица силно напреднали в културно и икономическо отношение страни...
cblock
31 0 0