Материали 1-10 от 35

Информираност или забавление 30 стр.

Информираност или забавление

Според Вогъл, ентъртейнмънт е всяка дейност, която позволява на хората да се забавляват в свободното си време, и може също да предостаяа забавление, радост и смях. Хората могат да създават свои собствени забавления, като например...
rusev02
0 0
Креативна интелигентност 4 стр.

Креативна интелигентност

Когато темата е човешката интeлигентност обществото е твърде фокусирано върху коефициента за интелигентност, който се измерва с тестовете, които отчитат само вербална и математико-пространствена интелигентност...
daniche90
0 0
Добротата и приятелството - превенция на агресивното поведение 8 стр.

Добротата и приятелството - превенция на агресивното поведение

През последните години, един от често дискутираните проблеми е за агресията и нейните прояви още през първите седем години. В съвременното ни общество настъпват промени в социалните връзки...
silviQ
6 0
Невербална комуникация 25 стр.

Невербална комуникация

Ефективната комуникация не е синоним на многословието или на свободното боравене с думите. Хората могат да си говорят с часове, без да си предават информация и без да общуват в истинския смисъл на думата...
messi
3 0