Материали 1-10 от 8

ЧЕСТНОСТТА - ПЪРВИ ЗАКОН В МОДЕЛА НА СЪВРЕМЕННОТО ЛИДЕРСТВО И НАЙ-ВАЖНО КАЧЕСТВО НА ВОЕННИТЕ ЛИДЕРИ ОТ ТРИТЕ НИВА 9 стр. очаква одобрение

ЧЕСТНОСТТА - ПЪРВИ ЗАКОН В МОДЕЛА НА СЪВРЕМЕННОТО ЛИДЕРСТВО И НАЙ-ВАЖНО КАЧЕСТВО НА ВОЕННИТЕ ЛИДЕРИ ОТ ТРИТЕ НИВА

Офицерите трябва да знаят силата на обикновената вяра и честното служене на своята страна и да разбират какви мотиви движат огромните човешки маси, кое хвърля в настъпление армиите, кое им дава енергия да превземат непрестъпни крепости и понасят огромни ж
messi
0 1
 ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 38 стр.

ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Научно-теоретична постановка – научен анализ на психологическите аспекти на лидерството във военна среда, към доказали се в практиката дейс-тващи модели за военно лидерство в армиите на НАТО.
messi
0 0
Структура и адаптация на психиката 10 стр.

Структура и адаптация на психиката

Системната структура и йерархичният принцип са общовалидни. Структурата на психиката на обективната действителност не прави изключение. Психиката трябва да бъде разбрана като йерархично организирана система от компоненти....
daniche90
0 1
Структура и адаптация на психиката 10 стр.

Структура и адаптация на психиката

Системната структура и йерархичният принцип са общовалидни. Структурата на психиката на обективната действителност не прави изключение. Психиката трябва да бъде разбрана като йерархично организирана система от компоненти....
silviQ
0 0
Стратегия за национална сигурност на Република България 17 стр.

Стратегия за национална сигурност на Република България

Изработването на адекватна на съвременните реалности стратегия за национална сигурност на република България е една от основните отговорности на правителството на европейското развитие на България...
emoto_92
11 2