Материали 1-9 от 9

ОЦЕНКИ ЗА ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО НА БЪДЕЩЕТО 12 стр.

ОЦЕНКИ ЗА ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО НА БЪДЕЩЕТО

Лидерството като явление, тръгнало още от началото на човечеството, може да се прояви както при много малки групи от хора, така и като основен и динамичен елемент в много големи институции.
messi
0 0 0
ЧЕСТНОСТТА - ПЪРВИ ЗАКОН В МОДЕЛА НА СЪВРЕМЕННОТО ЛИДЕРСТВО И НАЙ-ВАЖНО КАЧЕСТВО НА ВОЕННИТЕ ЛИДЕРИ ОТ ТРИТЕ НИВА 9 стр. очаква одобрение

ЧЕСТНОСТТА - ПЪРВИ ЗАКОН В МОДЕЛА НА СЪВРЕМЕННОТО ЛИДЕРСТВО И НАЙ-ВАЖНО КАЧЕСТВО НА ВОЕННИТЕ ЛИДЕРИ ОТ ТРИТЕ НИВА

Офицерите трябва да знаят силата на обикновената вяра и честното служене на своята страна и да разбират какви мотиви движат огромните човешки маси, кое хвърля в настъпление армиите, кое им дава енергия да превземат непрестъпни крепости и понасят огромни ж
messi
0 1 0
 ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 38 стр.

ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Научно-теоретична постановка – научен анализ на психологическите аспекти на лидерството във военна среда, към доказали се в практиката дейс-тващи модели за военно лидерство в армиите на НАТО.
messi
0 0 0
Структура и адаптация на психиката 10 стр.

Структура и адаптация на психиката

Системната структура и йерархичният принцип са общовалидни. Структурата на психиката на обективната действителност не прави изключение. Психиката трябва да бъде разбрана като йерархично организирана система от компоненти....
daniche90
0 1 0
Структура и адаптация на психиката 10 стр.

Структура и адаптация на психиката

Системната структура и йерархичният принцип са общовалидни. Структурата на психиката на обективната действителност не прави изключение. Психиката трябва да бъде разбрана като йерархично организирана система от компоненти....
silviQ
0 0 0
Стратегия за национална сигурност на Република България 17 стр.

Стратегия за национална сигурност на Република България

Изработването на адекватна на съвременните реалности стратегия за национална сигурност на република България е една от основните отговорности на правителството на европейското развитие на България...
emoto_92
11 2 0