Материали 1-10 от 29

Същност и механизъм на химичната и електрохимичната корозия 11 стр.

Същност и механизъм на химичната и електрохимичната корозия

Началото на изучаването на корозионните процеси поставя ломоносов с "дисертация в действии химических разтворителей въобще" (1746г), където отбелязва за първи път пасивирането на желязото...
daniche90
0 0
Корозионни процеси и защита от корозия 42 стр.

Корозионни процеси и защита от корозия

Това са лекциите по корозионни процеси, които се четат пред студентите от Техническия факултет в Университет "Проф. д-р Асен Злааров" - Бургас. Лекциите отговарят на конспекта от учебната 2012-2013 година...
daniche90
0 0
Видове содови продукти характеристика и употреба Всички теми по содово производство 98 стр.

Видове содови продукти – характеристика и употреба. Всички теми по содово производство

Методи за получаване на калцинирана сода– предимства и недостатъци на всеки метод. Характеристика на суровините за получаване на сода по амонячния метод...
gecata_maina
0 0
Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура 46 стр.

Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура

Изучаването на връзката между свойствата и структурата на химичните съединения отдавна е една от основните задачи на химията и химичната технология...
messi
0 0
Нови зависимости за предсказване на октановите числа на въглеводороди 78 стр.

Нови зависимости за предсказване на октановите числа на въглеводороди

Октановото число е стандартен показател за антидетонационните свойства на въглеводородите и техните смеси, влизащи в състава на стоковите бензини. То може би в най-голяма степен влияе върху експлоатационните качества и цената на горивата за двигателите...
gecata_maina
0 0
Изчисляване на октановите числа на смеси от въглеводороди и техни фракции 33 стр.

Изчисляване на октановите числа на смеси от въглеводороди и техни фракции

Зависимостите за изчисляване на физикохимични и експлоатационни показатели на смеси от въглеводороди и техни фракции винаги са представлявали интерес за нефтопреработването и приложението на нефтопродуктите...
dannyboy
0 0