Материали 1-10 от 10

Пищови по икономически социология 35 стр.

Пищови по икономически социология

Типично за организацията е, че тя има свой икономически генезис, обективни причини за възникване, различни сфери на проявление, вътрешно структуриране и обществена значимост. Тя обаче не е единствената форма на съюзяване.
messi
0 0 0
Развити пищови по електроника 5 стр.

Развити пищови по електроника

Представляват съвкупност от апарати и програмни средства, обхванати от общо управление и извършващи измерване, обработка, преобразуване, логически операции и други операции свързани с изследване на параметрите на обектите за измерване.
messi
0 0 0
Пищови по основи на правото 15 стр.

Пищови по основи на правото

Правната норма представлява общо правило за поведение, прието от компетентен държавен орган, отправено към неограничен брой адресати и гарантирано с принудителната сила на държавата. Правната норма, в своята структура включва 3 елемента
messi
0 0 0