Материали 1-10 от 2307

Пищови по икономически социология 35 стр.

Пищови по икономически социология

Типично за организацията е, че тя има свой икономически генезис, обективни причини за възникване, различни сфери на проявление, вътрешно структуриране и обществена значимост. Тя обаче не е единствената форма на съюзяване.
messi
0 0
Развити пищови по електроника 5 стр.

Развити пищови по електроника

Представляват съвкупност от апарати и програмни средства, обхванати от общо управление и извършващи измерване, обработка, преобразуване, логически операции и други операции свързани с изследване на параметрите на обектите за измерване.
messi
0 0
Пищови по основи на правото 15 стр.

Пищови по основи на правото

Правната норма представлява общо правило за поведение, прието от компетентен държавен орган, отправено към неограничен брой адресати и гарантирано с принудителната сила на държавата. Правната норма, в своята структура включва 3 елемента
messi
0 0
11 Матрици- О- Матр Е множество от mxn елемента записани във вид на таблица с m-реда и n-стълба Всеки ред е m-мерен вектор а всеки стълб n-мерен вектор 1 стр.

11: Матрици- О- Матр. Е множество от mxn елемента, записани във вид на таблица с m-реда и n-стълба. Всеки ред е m-мерен вектор, а всеки стълб n-мерен вектор.

11: Матрици- О- Матр. Е множество от mxn елемента, записани във вид на таблица с m-реда и n-стълба. Всеки ред е m-мерен вектор, а всеки стълб n-мерен вектор.
messi
0 0
Пищови по История на международните отнощения 12 стр.

Пищови по История на международните отнощения

След 1СВ е била установена версайско-Вашингтонска с-ма (В-В с-ма) на МО –нов вариант на баланса на силите – 1919г. В Париж е бил подписан Версайски мирен договор , А в азиатско- тихоокеанския регион (АТР)– Вашингтонска конференция
messi
0 0