Материали 1-10 от 2293

Органични химични материали - пищов 8 стр. очаква одобрение

Органични химични материали - пищов

Към тази група спадат повечето процеси на пресъединяване на Cl и HCl към ненаситени съед. , хлорхидриниране а също така замес-тително хлориране на ароматно ядро и на кислородните и азотните съед.
messi
0 0