Материали 1-10 от 1238

Енергетиката на градовете 12 стр.

Енергетиката на градовете

Милиони хора, които живеят във или край най-бедните градове в света, нямат достъп до съвременни енергийни услуги. В бъдеще градовете ще понесат тежестта на редица предизвикателства, свързани с днешните неустойчиви енергийни системи – замърсяването на възд
dobrega
0 0
Състояние на водните ресурси и качество на водите 4 стр.

Състояние на водните ресурси и качество на водите

Водните ресурси са използваемата част от природните води на определена територия в зададен интервал от време. Формират се предимно от валежите и се проявяват като повърхностни и подземни води...
cblock
0 1