Материали 1-10 от 1250

Пожарите в Амазонка могат да бъдат пагубни за планетата 11 стр. очаква одобрение

„Пожарите в Амазонка могат да бъдат пагубни за планетата.”

Определения за пожар и горене. Пожар- процес на неконтролируемо горене. Горенето е екзотермична реакция на окисление, съпроводено с отделянето на голямо количество топлина и светлина.
messi
0 0
КУРСОВА РАБОТА по Урбанизация и околна среда 17 стр.

КУРСОВА РАБОТА по: Урбанизация и околна среда

Запознаването на децата с природата започва още в ранна възраст с предмета Човекът и природата. На по късен етап имаме малка част от темата свързана с Екология в материала по предмета Биология. Сякаш на по късен етап от образователната ни система отношен
messi
0 0
Дистанционно проучване на здравето на екосистемите Възможности предизвикателства и бъдещи перспективи 18 стр.

Дистанционно проучване на здравето на екосистемите: Възможности, предизвикателства и бъдещи перспективи

Поддържането на здрава екосистема е от съществено значение за максимално увеличаване на устойчивите екологични услуги с най-високо качество за хората. Екологичните и природозащитни изследвания осигуряват силен научен опит за идентифициране на екологични з
messi
0 0
Екология на индустриалното производство 30 стр. очаква одобрение

Екология на индустриалното производство

Науката е въведена от Хекел. Според него екологията е обща наука за отношенията на организмите към обкръжаващата ги среда, където в широк смисъл отнасяме всички условия за съществуване oicos – дом , logos – наука .
messi
0 0
В темата се дава понятието за климат и се разглеждат основните климатични фактори с лимитиращо значение за растенията 14 стр. очаква одобрение

В темата се дава понятието за климат и се разглеждат основните климатични фактори с лимитиращо значение за растенията

В темата се дава понятието за климат и се разглеждат основните климатични фактори с лимитиращо значение за растенията
messi
0 0
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРИРОДНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ И АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ 10 стр. очаква одобрение

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРИРОДНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ И АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В АГРОЕКОСИСТЕМИТЕ

Човешката дейност и промяната на екосистемите с цел получаване на земеделска продукция прави агроекосистемите много различни от природните екосистеми.
messi
0 0