Материали 1-10 от 10

Проект за възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването 19 стр.

Проект за възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването

Администрирането на даден проект включва в себе си оперативното му изпълнение, институциите, органите и длъжностните лица, които осъществяват тази дейност, функциите, които притежават.
messi
0 0 0
От опазване на околната среда към устойчиво развитие 9 стр.

От опазване на околната среда към устойчиво развитие

В развитието на съвременното общество днес е немислимо да се говори за постигане на икономически растеж и по-добър стандарт на живот, без да се обръща внимание на качеството на живота на хора¬та, на опазването на природата и околната среда, на хищническот
messi
0 0 0
Организация на стопанството в горите и проектиране на мероприятията 35 стр.

Организация на стопанството в горите и проектиране на мероприятията

Гори и земи основно с дървопроизводителни и средообразуващи функции. Главната задача е производство на строителна дървесина и пълноценно използване на дървесните ресурси.
messi
0 0 0
Формиране на знания и обучение по отношение на екологичната култура на малките деца 9 стр.

Формиране на знания и обучение по отношение на екологичната култура на малките деца

Природата днес е важна част от заобикалящия ни свят – тя е на всякъде около нас: във въздуха, във водата, в земята. Но дали ние хората ценим това, което е създала природата и ни е го предоставила?
messi
0 0 0
Изследване динамиката в развитието на емисиите на азотни окиси в България и в частност в София 21 стр.

Изследване динамиката в развитието на емисиите на азотни окиси в България и в частност в София.

Елементи от икономиката на околната среда се срещат още в трудовете на древни мислители като Аристотел, Платон, Сократ, окито свързват начина на живот с качеството на околната среда, в която живеем.
messi
0 0 0