Материали 1-10 от 10

Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ 4 стр.

Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ

Творбата “Пространно житие на Кирил” е важна част от историята на българската литература. тя представя в най-изчистен вид средновековните представи за святост, духовност, съвършенство и богоозареност.
messi
2 2 0
Чудото на Ниагара 2 стр.

Чудото на Ниагара

Пътеписът на Алеко Константинов „До Чикаго и назад” е една от най-значителните му творби. В него той отделя едни от най - вълнуващите и интересни страници на своята детска мечта – Ниагарския водопад.
messi
1 0 0
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 6 стр.

Робството и свободата в поезията на Христо Ботев

Жизненият подвиг и литературното творчество на гениалния поет и революционер Христо Ботев бележат върховната точка в развитието на българската предосвобожденска епоха.
messi
1 0 0