Материали 1-10 от 10

Управление на операциите като фактор за развитие на фирмата 14 стр. очаква одобрение

Управление на операциите, като фактор за развитие на фирмата

Управлението на операции се фокусира върху деликатната област на управлението на вътрешните бизнес процеси относно производството и дистрибуцията на продуктите и услугите.
messi
0 0 0
Бизнес стратегия на малка фирма 9 стр.

Бизнес стратегия на малка фирма

В днешно време, пред бизнес единиците възникват множество въпроси и проблеми за решаване. Това се налага от нерекъснато видоизменящата се среда и силно глобализиращия се свят.
messi
0 0 0
Стартиране на собствен бизнес 17 стр.

Стартиране на собствен бизнес

Основната идея за стартиране на собствен бизнес е създаване на студио по танци в град Враца, което да предоставя на младите хора от града и региона развлекателни и модерни стилове
messi
0 0 0
Казус по Управление на Смесени фирми 13 стр.

Казус по Управление на Смесени фирми

В съвременните условия на разширяване и разнообразяване на формите на международните икономически отношения отделните участници в стопанския живот реализират своите цели на основата на интернационализацията.
messi
0 0 0
Казус по Управление на смесени фирми 14 стр.

Казус по Управление на смесени фирми

Сливанията и поглъщанията се подготвят и функционират в определена среда. Тъкмо интернационализацията и глобализацията в световната икономика предопределят в голяма степен различните вълни на сливания и поглъщания, те са техен продукт.
messi
0 0 0
Бизнес стратегията на малката фирма 18 стр.

Бизнес стратегията на малката фирма

Основната стратегическа цел, както стана ясно от кратката презентация на “Експертроника” ООД е да може да предлага и генерира доходи от извършването на висококволифицирани услуги в областта на информатиката.
messi
0 0 0
Анализ на компонентите в модела 7- S по примера на Окей Супертранс АД 14 стр.

Анализ на компонентите в модела 7- S по примера на „О’кей Супертранс” АД

„О’кей Супертранс” АД разполага със собствена, специализирана за дейността база с модерен диспечерски център, работи изключително с нови автомобили и се стреми да създаде удобно и безопасно пътуване на своите Клиенти.
messi
0 0 0
Изграждане и управление на имиджа Персонален и корпоративен имидж 9 стр.

Изграждане и управление на имиджа. Персонален и корпоративен имидж.

Медииният имидж е твърде съществен компонент от системата на корпоративната култура. Образът на дадена организация или личност, интерпретиран от масмедиите се явява проекция на нейната дейност
messi
0 1 0
Характеристика на франчайзинга и видово многообразие 10 стр.

Характеристика на франчайзинга и видово многообразие

Концепцията за франчайзинга произхожда в Средновековна Европа, където е действала техниката на предоставяне на привилегия на дадени лица за събиране на данъци на определена територия
messi
0 1 0