Материали 1-10 от 106

Анализ на компонентите в модела 7- S по примера на Окей Супертранс АД 14 стр.

Анализ на компонентите в модела 7- S по примера на „О’кей Супертранс” АД

„О’кей Супертранс” АД разполага със собствена, специализирана за дейността база с модерен диспечерски център, работи изключително с нови автомобили и се стреми да създаде удобно и безопасно пътуване на своите Клиенти.
messi
0 0
Изграждане и управление на имиджа Персонален и корпоративен имидж 9 стр.

Изграждане и управление на имиджа. Персонален и корпоративен имидж.

Медииният имидж е твърде съществен компонент от системата на корпоративната култура. Образът на дадена организация или личност, интерпретиран от масмедиите се явява проекция на нейната дейност
messi
0 1
Характеристика на франчайзинга и видово многообразие 10 стр.

Характеристика на франчайзинга и видово многообразие

Концепцията за франчайзинга произхожда в Средновековна Европа, където е действала техниката на предоставяне на привилегия на дадени лица за събиране на данъци на определена територия
messi
0 0
Създаване на проект за създаване на малка фирма КОНСУЛТ ООД с помощта на MS Project 18 стр.

„Създаване на проект за създаване на малка фирма „КОНСУЛТ” ООД с помощта на MS Project”

Една от най-важните и трудни дейности при формирането на управленската политика на организацията е определянето на нейната визия и мисия.
messi
0 0
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 11 стр. очаква одобрение

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Формалното учене е съзнателно от гледна точка на обучавания и води до получаване на официално признат документ (диплом, свидетелство, удостоверение).
messi
0 0
Поведение и стратегия на ръководителя и екипа в управлението 18 стр.

Поведение и стратегия на ръководителя и екипа в управлението

Дали в отношенията “човек-човек” и по-конкретно при управлението на хора и общности не съществуват също сигнали, които биха предотвратили немалко отрицателни последици от редица управленски решения.
messi
0 0
Подходи за проектиране на екипи 19 стр.

Подходи за проектиране на екипи

Основна структурна единица на организациите на бъдещето са екипите и това определя необходимостта от развитието на концептуално нови управленски подходи за проектиране на ефективно човешко взаимодействие.
messi
0 0
Екипите в управлението 20 стр.

Екипите в управлението

Екипите са неделима част от съвременния мениджмънт. В продължителен период от развитието на управлението ударението е върху установяването на устойчива среда, традиционни роли и рутинни операции.
messi
0 0