Материали 1-10 от 100

Поведение и стратегия на ръководителя и екипа в управлението 18 стр.

Поведение и стратегия на ръководителя и екипа в управлението

Дали в отношенията “човек-човек” и по-конкретно при управлението на хора и общности не съществуват също сигнали, които биха предотвратили немалко отрицателни последици от редица управленски решения.
messi
0 0
Подходи за проектиране на екипи 19 стр.

Подходи за проектиране на екипи

Основна структурна единица на организациите на бъдещето са екипите и това определя необходимостта от развитието на концептуално нови управленски подходи за проектиране на ефективно човешко взаимодействие.
messi
0 0
Екипите в управлението 20 стр.

Екипите в управлението

Екипите са неделима част от съвременния мениджмънт. В продължителен период от развитието на управлението ударението е върху установяването на устойчива среда, традиционни роли и рутинни операции.
messi
0 0
ПРОЕКТНО И ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС 30 стр.

ПРОЕКТНО И ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС

Проектите са неделима част от нашето обкръжение. В повечето случаи става въпрос за просто съставяне на ежедневния списък от задачи и тяхното изпълнение в определена последователност.
messi
0 0
Бизнес план за баничарница 52 стр.

Бизнес план за баничарница

Разработването на настоящия бизнес план е с цел получаване на финансиране за откриване на дейност. Дружеството е новосъздадено и тепърва ще реализира своята дейност, която ще бъде насочена в производството и продажбата на хлебни изделия на дребно.
legolas
0 0
Въвеждане в управлението на проекти 14 стр.

Въвеждане в управлението на проекти

В България всеки амбициозен човек през своя жизнен път придобива знания, умения и компетентности с различна скорост, търпи развитие и се доказва и/или утвърждава в дадена област. Едни успяват да се наложат като водещи експерти в дадена област, други порад
mbozhinov
0 0